DAVV – Medische attesten

Bericht vanuit het DAVV op RefAssist

Beste (assistent-)scheidsrechters,

Wij stellen vast dat vele scheidsrechters die conform het bondsreglement een medisch attest en/of inspanningstest moeten afleveren dit nog niet gedaan hebben. Bij deze een vriendelijke doch dringende herinnering aan volgende vermelding in het werkplan:

Scheidsrechters of assistent-scheidsrechters die een medisch attest moeten inleveren om te kunnen aangeduid worden en dit attest niet hebben ingediend op 1 oktober 2023, worden op ontslag gezet, tenzij zij uitdrukkelijk te kennen geven dat dit medisch attest niet kan afgeleverd worden wegens een tijdelijke medische situatie en zij derhalve niet definitief onbeschikbaar zijn”.

Bij deze een laatste call voor het indienen van het medisch attest voor scheidsrechters die dit moeten insturen. 

Het insturen van het medisch attest dient nog altijd digitaal te gebeuren via Refassist. Indien u hiermee problemen moest ondervinden, contacteer gerust het secretariaat.

Sportieve groeten,
DAVV