Word scheidsrechter

Aarzel dan niet langer… Word scheidsrechter, want zonder scheidsrechters, geen voetbal!

Voordelen voor een scheidsrechter

 • Je krijgt een wedstrijdvergoeding van EUR 25 per wedstrijd.
 • Bovendien ontvang je een verplaatsingsvergoeding afhankelijk van de afstand tot het terrein.
 • Je kan als scheidsrechter blijven voetballen bij je club.
 • Via je scheidsrechterskring leer je andere collega’s kennen en kan je ervaringen uitwisselen.
 • Een persoonlijke en officiële scheidsrechterskaart geeft je het recht om gratis alle wedstrijden op Belgische terreinen, bij te wonen.
 • Met toegang tot het RefAssist systeem kan je snel communiceren en informatie opvragen.
 • Twee brochures: ‘Regels van het voetbalspel’ en ‘Onderrichtingen bij de regels van het voetbalspel’.
 • Je krijgt het officiële kenteken van de scheidsrechters van de federatie.

Voorwaarden

 • Minimum 15 jaar oud zijn
 • Voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, een uittreksel uit zijn strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulp aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen) en waarvan de inhoud aan het oordeel van het Regionaal Bureau Arbitrage wordt overgelaten
 • Een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is
 • Voor de kandidaat ouder dan 60 jaar het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan
 • Aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan een effectieve club
word-scheidsrechter

Cursusdata

Klik hier voor de datum van de eerstvolgende cursus

Spelregels

Download hier de recentste versie van de spelregels en de aanvulling op de spelregels. Deze beide documenten zijn de bijbel voor elke scheidsrechter en zullen tijdens je opleiding tot in detail worden uitgelegd.