FAQ

Mijn wedstrijd gaat niet door, wat gebeurd er met mijn wedstrijdvergoeding?

Niet gespeelde wedstrijd – Onbespeelbaar speelveld = Helft van de wedstrijdvergoeding + volledige verplaatsingsvergoeding
Niet gespeelde wedstrijd – Ongeschikt speelveld = Volledige wedstrijd- en verplaatsingsvergoeding
Indien een scheidsrechter optreedt als assistent-scheidsrechter, dan vraagt de scheidsrechter de vergoeding volgens zijn, haar of hun categorie.

Wie is er toegelaten in de neutrale en/of technische zone en welke armband moeten zij dragen?

FunctieArmbandNeutrale zone
TerreinafgevaardigdeWit1
Afgevaardigde bezoekende club (*)Nationale kleuren1
Terreincommissarissenclubkleuren1
Medische staf (geneesheer, verzorger)Geel2
Technische staf (trainers)Rood2
Officiële instantiePaars1
PolitieUniform of identificeerbaar1
Veiligheidsverantwoordelijken van beide ploegenUniform of identificeerbaar1
StewardsUniform of identificeerbaar1
HulpdienstenUniform of identificeerbaar1
Geaccrediteerde fotografenUniform of identificeerbaar3
Geaccrediteerde pers- en televisieploegenUniform of identificeerbaar3
WisselspelersUniform of identificeerbaar2
(1) Mogen zich vrij verplaatsen in de neutrale zone.
(2) Moeten in technische zone blijven, behalve de wisselspelers die zich opwarmen. Bij wedstrijden van het recreatief voetbal moet de technische staf zich niet in de technische zone bevinden
(3) Mogen in de neutrale zone, maar buiten een zone van 3 meter vanaf de buitenlijn van het speelveld: Over de breedte van het speelveld OF Over de lengte van het speelveld, langs de kant waar geen assistent-scheidsrechter optreedt
(*) De afgevaardigden van de bezoekende clubs in het recreatief voetbal kunnen hun functie ook uitoefenen met een armband in de clubkleuren.

Hoeveel en welke wissels mogen er gebeuren tijdens mijn wedstrijd?

  • Afwijking: wedstrijd met verlengingen
  • In een wedstrijd, die met verlengingen wordt gespeeld, mag in deze verlengingen een extra-vervanger worden ingezet voor zover het totale aantal van 4 vervangingen niet overschreden wordt. Voor de wedstrijden voor de Beker van België heren, Beker van België Vrouwen en de Super League vrouwenvoetbal wordt dit aantal verhoogd tot 6.
Super league
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
VouwenX75
Beker van België
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
Heren/ Vrouwen / U21x75
Elite jeugd
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
U18x75
U15 / 16x5
U8 tot U14x6
Provinciale bekers
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
Heren / Vrouwenx55
Eerste ploegen amateurs
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
1ste nationalex75
2de en 3de afdelingx44
1ste en 2de nationale vrouwenx75
Provinciale afdelingenx44
Laagste provinciale afdeling vrouwenx4
Reserven amateurs
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
1ste nationale, 2de en 3de afdelingx44
Provinciaal / gewestelijkx4
Jeugd
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
Wedstrijdvorm 5v5 – t.e.m. U13x (**)3
Wedstrijdvorm 8v8 – t.e.m. U13x (**)4
Wedstrijdvorm 11v11 – U14 / U15 / U16 / U17Mogelijkheid bij kwetsuur (*)x5
Wedstrijdvorm 8v8 – U14 / U15 / U16 / U17Mogelijkheid bij kwetsuur (*)x4
U19 – U21x5
(*) Als basisregel geldt de verplichte wissel. Maar in geval van blessure tijdens een quarter, mag de gekwetste speler gewisseld worden, maar mag hij niet meer aan het spel deelnemen tijdens deze wedstrijd.
(**) Maar sensibilisering om elke speler minstens 50% speelgelegenheid te gunnen!
Recreatief voetbal senioren
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
Senioren (stijgen en dalen)x5 (***)
Reserven, Veteranen en vrouwenx7
(***) Tijdens drie wisselmomenten buiten de rust voor elke ploeg.
Super league
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
VouwenX75
Beker van België
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
Heren/ Vrouwen / U21x75
Elite jeugd
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
U18x75
U15 / 16x5
U8 tot U14x6
Provinciale bekers
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
Heren / Vrouwenx55
Eerste ploegen amateurs
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
1ste nationalex75
2de en 3de afdelingx44
1ste en 2de nationale vrouwenx75
Provinciale afdelingenx44
Laagste provinciale afdeling vrouwenx4
Reserven amateurs
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
1ste nationale, 2de en 3de afdelingx44
Provinciaal / gewestelijkx4
Jeugd
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
Wedstrijdvorm 5v5 – t.e.m. U13x (**)3
Wedstrijdvorm 8v8 – t.e.m. U13x (**)4
Wedstrijdvorm 11v11 – U14 / U15 / U16 / U17Mogelijkheid bij kwetsuur (*)x5
Wedstrijdvorm 8v8 – U14 / U15 / U16 / U17Mogelijkheid bij kwetsuur (*)x4
U19 – U21x5
(*) Als basisregel geldt de verplichte wissel. Maar in geval van blessure tijdens een quarter, mag de gekwetste speler gewisseld worden, maar mag hij niet meer aan het spel deelnemen tijdens deze wedstrijd.
(**) Maar sensibilisering om elke speler minstens 50% speelgelegenheid te gunnen!
Recreatief voetbal senioren
ReeksGewone wisselsDoorlopende wisselsVerplichte wisselsMaximum aantal wisselspelersMaximum aantal wissels
Senioren (stijgen en dalen)x5 (***)
Reserven, Veteranen en vrouwenx7
(***) Tijdens drie wisselmomenten buiten de rust voor elke ploeg.

Wat moet ik doen met het versturen van het wedstrijdblad als er problemen zijn?

Voor de wedstrijdNa de wedstrijdWat moet ik doen?
Beide ploegen gegevens verstuurd
+ SR uitprint
+ wedstrijd gestart
Verbinding OKInvullen en versturen
Beide ploegen gegevens verstuurd
+ SR uitprint
+ wedstrijd gestart
Geen internet
– geen PC
– SR kan niet inloggen
Uitprint invullen en ondertekenen en thuis, na keuze voor digitaal wedstrijdblad invullen
Beide ploegen gegevens verstuurd
+ uitprint
+ SR kan niet inloggen
Verbinding OKControle opstellingen + wedstrijd starten + uitloggen + invullen + versturen
Beide ploegen gegevens verstuurd
+ uitprint
+ SR kan niet inloggen
Geen verbindingUitprint invullen en ondertekenen en thuis, na keuze voor digitaal wedstrijdblad, invullen
Geen internet – geen PC
– één of beide ploegengeen opstelling
– SR kan niet inloggen = roze wedstrijdblad
Roze wedstrijdblad invullen en ondertekenenThuis, na keuze voor papieren wedstrijdblad, invullen

Wat moet ik bij verbaal geweld (spreekkoren) buiten het speelveld in het amateur voetbal?

Stap 1:
hij roept beide aanvoerders en de terreinafgevaardigde en hij vraagt hun medewerking om de supporter(s) tot kalmte aan te manen.
het informeren van de toeschouwers kan zowel verbaal (bv. in wedstrijd U15) gebeuren door de terreinafgevaardigde als met behulp van het omroepsysteem voor een grote groep supporters.
beide aanvoerders dienen betrokken te worden in het sensibiliseren van hun supporters. Laat de wedstrijd pas opnieuw aanvangen nadat deze boodschap (mogelijk in verschillende talen) werd gecommuniceerd, zodat de aandacht van de toeschouwers volledig wordt gevestigd op de boodschap zelf.
Stap 2:
indien de houding van het publiek niet verbetert, onderbreekt hij de wedstrijd en vraagt de spelers tijdelijk naar de kleedkamers te gaan.
hij vraagt de afgevaardigde om zich naar de supporters te begeven of via het omroepsysteem te communiceren om hen een laatste maal tot kalmte aan te manen
maak van de gelegenheid gebruik om duidelijk te maken aan de afgevaardigde(n) en de aanvoerders dat na stap 2 bij herhaling van deze ongeregeldheden, van welke aard of vanuit welke hoek ook, de wedstrijd definitief zal worden stopgezet (stap 3)
hij hervat het spel na een betekenisvolle onderbreking (duur overeenkomstig de reglementaire wachttijden). Deze tijd nodig bij de onderbreking hangt volledig af van het aanvoelen van de scheidsrechter en moet gebruikt worden om de gemoederen te bedaren en de rust te herstellen
Stap 3:
hij moet de wedstrijd definitief staken indien tijdens de onderbreking de houding van het publiek niet verbetert of indien, nadat de rust was weergekeerd, de houding van het publiek terug verslechtert.
Opmerking:

Het opmaken van een gedetailleerd feitenverslag is steeds verplicht (zelfs indien men enkel de eerste fase zou hebben doorlopen). Het correct doorlopen van de procedure (fase na fase) is van kapitaal belang voor het repressief comité

Hoelang duurt mijn wedstrijd?

DuurCompetitief voetbalRecreatief voetbal
2 x 45– Heren seniores: de seniores, behalve voor deze van een bepaalde leeftijd opgesteld in de provinciale reserven (veteranen)
– Jeugdvoetbal: U19 – U21
– Elite jeugd: U17 en U18
– Vrouwenvoetbal: Eerste ploegen & U20
– Herenvoetbal: De seniores, behalve bij bepaalde competities
2 x 40– Elite jeugd: U15 en U16– Vrouwen seniores
2 x 35– Heren seniores: Seniores bij bepaalde competities van veteranen– Herenvoetbal: Seniores bij bepaalde competities veteranen
4 x 20– Jeugdvoetbal: U12 tot U17
– Elite jeugd: U11 – U14
– Vrouwenvoetbal: U13 en U16
4 x 15– Jeugdvoetbal: U8 tot U11
– Vrouwenvoetbal: U9 en U11
(1) Zelfs bij onderling akkoord mag deze duur niet verkort worden. Hij mag ook niet verlengd worden, behalve in de gevallen waar het reglement verlengingen en/of een strafschoppenserie voorziet.
(2) U6 en U7: zie hetgeen bepaald is door Voetbal Vlaanderen

Is mijn speelveld ongeschikt of onbespeelbaar?

Ongeschikt speelveld:

Op een ongeschikt speelveld mag niet gespeeld worden. Een speelveld is ongeschikt indien:

een hindernis zich op het speelveld of in de neutrale zone bevindt, tenzij deze zich op een afstand van meer dan 3 meter van het speelveld bevindt
de doellijnen, de zijlijnen, de middenlijn, de doelgebieden, de strafschopgebieden, de hoekschopgebieden of de middencirkel niet of onvoldoende afgebakend zijn of de punten in deze gebieden niet aangeduid zijn
de lijnen uitgevoerd zijn in de vorm van greppels of met verboden producten
de doelen of doelnetten ontbreken of stuk zijn en niet hersteld kunnen worden
één of meerdere hoekvlaggen ontbreken bij aanvang van de wedstrijd

Bij “ongeschikt speelveld” mag men niet uitwijken naar een ander speelveld.


Onbespeelbaar speelveld:

Een onbespeelbaar speelveld is een speelveld dat wegens de weersomstandigheden niet kan gebruikt worden (sneeuw, vorst, modder, regen, mist). De scheidsrechter kan een wedstrijd uitstellen of staken wanneer:

Bij sneeuw: de lijnen onzichtbaar zijn, gevolgd door vorst het speelveld gevaren oplevert of de sneeuw aan de bal kleeft zodat die onregelmatig wordt naar vorm en gewicht
Bij vorst: bevroren waterplassen op het speelveld liggen, het speelveld harde, scherpe oneffenheden vertoont de spelers hun evenwicht niet kunnen behouden of balcontrole onmogelijk is
Bij slijk: de grond zo modderig is dat de spelers niet kunnen aanzetten. Een bal die niet botst of in het slijk blijft vaststeken, is geen reden om een speelveld onbespeelbaar te verklaren.
Bij regen: een grote oppervlakte van het speelveld overstroomd is en de bal op die plaats de grond niet raakt of onvoldoende zichtbaarheid optreedt
Bij mist: de zichtbaarheid onvoldoende is: (1) voor wedstrijden van eerste ploegen in hogere afdelingen behoort het uitsluitend tot de appreciatie van de scheidsrechter de wedstrijd aan te vangen of te staken. (2) voor wedstrijden van lagere afdelingen moet de scheidsrechter van op de doellijn van het midden van het ene doel het andere doel kunnen zien. In tegengesteld geval moet de wedstrijd worden uitgesteld of gestaakt

Bij “Onbespeelbaar speelveld” mag men uitwijken naar een ander speelveld.


Opmerkingen:

Een speelveld dat én onbespeelbaar én ongeschikt is, zal door de scheidsrechter enkel onbespeelbaar verklaard worden.

Wanneer het speelveld vóór aanvang van de wedstrijd onbespeelbaar wordt verklaard, kan de bezochte club de wedstrijd doen spelen op een van haar andere door de bond goedgekeurde speelvelden, voor zover dit binnen een straal van 5 km gelegen is van het onbespeelbaar speelveld en dit speelveld geen speciaal schoeisel vereist.

Wanneer het hoofdspeelveld dreigt te worden beschadigd door de weersomstandigheden, wat bijgevolg de tijdens het weekend in de installaties geplande wedstrijd van de eerste ploeg in het gedrang zou kunnen brengen, mag de thuisclub eenzijdig beslissen de wedstrijden van de andere categorieën te doen spelen op een door de bond goedgekeurd bijveld, gelegen binnen een straal van 5 km rond het hoofdspeelveld. Indien dit bijveld een speelveld in kunstgras is, kan de bezoekende ploeg niet verplicht worden in te gaan op deze wijziging.

In geval van wedstrijden gespeeld op kunstgras:
Behalve ter gelegenheid van wedstrijden voor eerste ploegen van het Profvoetbal moet de scheidsrechter tot afgelasting van een wedstrijd of de stopzetting ervan beslissen indien:

bij sneeuw: de sneeuw het kunstgrasveld bedekt, waardoor het volgens de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, die aan de scheidsrechter dienen getoond te worden, verboden is ervan gebruik te maken.
bij vorst: een temperatuur bereikt wordt die lager ligt dan deze toegestaan voor het kunstgrasveld in de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, die aan de scheidsrechter dienen getoond te worden.