Arbitrage VV

DAVV

Het vorige seizoen (2022-2023) zal de geschiedenis ingaan als een schakelperiode tussen de provinciale organisatie van de arbitrage zoals we die altijd gekend en beleefd hebben en een nieuwe kijk op organisatie waarbij grenzen vervagen en er beleid gevoerd wordt vanuit expertise. Het tussenseizoen in de aanloop naar 2023-2024 bracht raad om op bepaalde domeinen en de relatie ertussen dieper in te gaan. Structureel werden daarom aanpassingen doorgevoerd aan de top waardoor communicatie tussen de verschillende geledingen en de administratie nog beter zal verlopen. Het vereenvoudigen van de structuur zelf zal ook zorgen voor een optimalisatie van de werking waarbij een duidelijk proces van beleid naar opleiding toe wordt voorzien. Daarnaast komt er meer aandacht voor de verankering aan de basis door zowel top-down als in de omgekeerde richting informatie-uitwisseling na te streven.

Werkplan DAVV

Het werkplan kan u hier terugvinden: link

Strategische doelstellingen DAVV

  1. Onze scheidsrechters en arbitrage nauwer betrekken bij andere beleidsdomeinen;
  2. Scheidsrechters aantrekken en in de voetbalcommunity houden;
  3. Scheidsrechters en observers goed opleiden;
  4. Scheidsrechters nog beter begeleiden en op maat coachen;
  5. Degelijke evaluatie- en bijsturingsmomenten voorzien.