Evaluatie & Quotering

Nazichten

Soorten

Formatie
zonder quotatie
voor scheidsrechters van J5 tot J2
Coaching
zonder quotatie
beloftevolle scheidsrechters vanaf 4P tot 1D
Examen
met quotatie
scheidsrechters vanaf J1 tot 1D

Minimaal aantal nazichten per categorie

1D & 2D & 3D – scheidsrechters = minimum 3 nazichten
1D & 2D – Assistent-scheidsrechters = minimum 3 nazichten
1P & 2P – scheidsrechters & 3D & 1P – Assisistent-scheidsrechters = minimum 2 nazichten
3P & 4P – scheidsrechters = minimum 2 nazichten
2P & 2P – Assistent-scheidsrechters = minimum 1 nazichten
Groep B – (Assistent-)scheidsrechters = individueel te bepalen
(TOP-)V-core – (Assistent-)scheidsrechters = minimum 3
Jeugdscheidsrechters en scheidsrechters in het recreatief voetbal = individueel te bepalen

Quotering

ScoreEvaluatie schaal
9.0 – 10Uitstekend
Uitzonderlijke prestatie in een uiterst moeilijke wedstrijd (gedetailleerd te verklaren in het examenverslag door de Observer)
8.5 – 8.9Zeer goed
Foutloze prestatie zonder verbeterpunten, waarbij één of meerdere moeilijke
KM* correct werden beoordeeld in een moeilijke wedstrijd.
Ook mogelijk in een normale wedstrijd op voorwaarde dat de R/ AR door
zijn management een bepalende rol heeft gespeeld in het wedstrijdgebeuren
(gedetailleerd te verklaren in het examenverslag door de observer)
8.3 – 8.4Goed (te verwachten prestatie in een normale wedstrijd)
8.4: bijna-foutloze prestatie zonder KM*
8.3: goede prestatie met kleine onvolmaaktheden (details), voor AR buitenspel
gemist die geen KM* is
8.2Voldoende, met enkele verbeterpunten die niet wedstrijdbepalend zijn
8.2 R: voordeeltoepassing onoordeelkundig, verplaatsing te centraal, enz.
8.2 AR: overduidelijke buitenspelsituatie gemist (Flag Error of Non Flag Error)
die geen KM* is Plaatsing en verplaatsing ondermaats, teveel afstand van de lijn van de voorlaatste verdediger, voorsprong nemen, enz.
8.0 – 8.1Voldoende met belangrijke verbeterpunten
8.1 R: voldoende prestatie waarin enkele basiscompetenties dringend verbeterd moeten worden (disciplinair management, aanvoelen van de wedstrijd, positionering, toepassing voordeel, enz. )
8.1 AR: verplaatsing, signalisatie, enz.
Tevens de maximale score bij het begaan van een scheidsrechterlijke
vergissing zonder resultaatbepalend**** gevolg

8.0: nipt voldoende door het ontbreken van een groot aantal noodzakelijke basiscompetenties waardoor de arbitrage in beperkte mate aanvaardbaar is
7.9Eén KM* gemist, anders 8.3 of meer
De (assistent-)scheidsrechter scoort 8.3 of meer, maar door het missen
van 1 KM wordt deze quotatie herleid naar 7.9 met een tweede richtinggevende
score** (8.3 tot bijvoorbeeld 8.6)
7.8Eén KM* gemist, anders 8.0 tot 8.2
De (assistent-)scheidsrechter scoort 8.0 tot 8.2, maar door het missen van
1 KM wordt deze quotatie herleid naar 7.8 met een tweede richtinggevende
score (8.0 tot 8.2)
7.5 – 7.7Onder de verwachting, essentiële verbeterpunten
1 KM* gemist en ontbreken van noodzakelijke basiscompetenties of onvoldoende met belangrijke verbeterpunten.
7.4Ontgoochelend, onder de verwachting met het missen van 2 KM*
Scheidsrechterlijke vergissing*** (R+AR) Door het begaan van een scheidsrechterlijke vergissing wordt de quotatie voor de (assistent-) scheidsrechter herleid naar 7.4 met een tweede richtinggevende score
Scheidsrechterlijke vergissing met resultaatbepalend**** gevolg met een tweede richtinggevende score die maximaal 8.1 bedraagt.
7.0 – 7.33 of meer KM gemist of zwaar onvoldoende met het ontbreken van noodzakelijke basiscompetenties
6.0 – 6.9Onaanvaardbare prestatie

*KM (KEY MOMENT/SLEUTELMOMENT): een beslissing die het wedstrijdverloop of wedstrijdresultaat bepaalt of beïnvloedt. Een duidelijke en evidente beslissing kan ook bepalend zijn, doch wordt niet in rekening gebracht indien het een te verwachten beslissing betreft.

**DE TWEEDE RICHTINGGEVENDE SCORE kan slechts éénmaal in aanmerking genomen worden bij de bepaling van gemiddelde quotatie over alle wedstrijden in een seizoenshelft en dit voor de eerste wedstrijd waar een tweede score is gegeven.

***SCHEIDSRECHTERLIJKE VERGISSING: Het foutief laten hernemen van het spel, waarbij geen scheidsrechterlijke misinterpretatie mogelijk is.

****RESULTAATBEPALEND GEVOLG: er is sprake van een resultaatbepalend gevolg wanneer een doelpunt rechtstreeks of onrechtstreeks (bv. strafschop die volgt uit verkeerde spelhervatting) wordt gescoord door de bevoordeelde ploeg uit de verkeerde spelhervatting of een speler wordt uitgesloten van de benadeelde ploeg na de verkeerde spelhervatting.

Extra

Het onterecht toekennen van een hoekschop, een inworp, een vrije schop of een hoekschop waaruit gescoord wordt = min 0.2
Het overbodig geven van een gele kaart = min 0.1
Het niet geven van een noodzakelijke gele kaart (imperatief of consistentie) = min 0.1
Het niet geven van een tweede gele kaart aan dezelfde speler met de uitsluiting tot gevolg is een KM (max. 7.9)
Aftrek van 0.2 voor het niet correct invullen van het wedstrijdblad
Het correct inschatten van een KM is geen garantie op een zeer goede prestatie (8.5 of meer) indien er nog structurele (geen éénmalige situaties) verbeterpunten zijn.
In de conclusie geeft de observer een algemeen beeld weer van de prestatie van de (assistent-) scheidsrechter. De observer rapporteert eveneens aan het departement Arbitrage inzake wedstrijden die voormelde (assistent-) scheidsrechter toekomstig kan arbitreren of assisteren:
0 – kan gemakkelijke wedstrijden in zijn categorie NIET aan
1 – kan gemakkelijke wedstrijden in zijn categorie aan
2 – kan ALLE wedstrijden in zijn categorie aan
3 – komt in aanmerking voor promotie naar een hogere categorie