Aanpassing aanduidingen

Bericht vanuit het DAVV op RefAssist

Beste (assistent-)scheidsrechter

Indien u een dubbele aanduiding krijgt doordat een wedstrijd van datum verandert (waardoor u plots twee aanduidingen voor hetzelfde moment heeft), dan hoeft u hiervoor geen actie te ondernemen. De aanduiders ontvangen dit bericht ook, en zullen uw aanduiding van één van de twee wedstrijden annuleren.

U hoeft dus het secretariaat niet te verwittigen en u dient ook niet zelf een wedstrijd te kiezen door af te melden via de afmeldknop voor één van de wedstrijden. Dit wordt dan immers geregistreerd als een afmelding, terwijl u wel beschikbaar bent.

Tevens vragen we uw bijzondere aandacht voor de aanduiding en publicatie voor de wedstrijden van de AR’s in 3e provinciale. Vanaf speeldag 5 (30 september – 1 oktober) zullen deze pas maandag voorafgaand aan de speeldag gepubliceerd worden (voor speeldag 5 is dit dan maandag 25 september). Op deze manier willen we trachten te voorkomen dat uw aanduiding meermaals wijzigt ten gevolge afmeldingen en andere organisatorische redenen. Hopelijk ondervinden jullie door deze manier van werken meer standvastigheid.

Sportieve groeten,
DAVV