PRIVACYBELEID

Algemeen

KSV Noordergouw VZW, de Koninklijke Scheidsrechtersvereniging Noordergouw, of verder genoemd als “de vereniging” of “wij”, vinden de privacy van uw persoonsgegevens belangrijk. Daarom werken wij conform de wettelijke verplichtingen aangaande de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend als GDPR), dewelke in voege kwam per 25 mei 2018 en de wet van 30 juli 2018 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de verwerkingen waar KSV Noordergouw enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of andere ondergeschikte verenigingen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring op hun respectievelijke websites.

Principes

Het begrip ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat onder meer over namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en andere gegevens, die kenmerkend zijn voor de identiteit van een natuurlijk persoon.

Met verwerken bedoelt men het verzamelen, opslaan, delen en gebruiken van deze persoonsgegevens.
Wij verwerken in onze vereniging dus een aantal persoonsgegevens. Dat doen wij niet zomaar. Wij gebruiken ze voor de goede werking en uitbouw van onze vereniging.

ONZE CONTACTGEGEVENS

KSV Noordergouw VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht. U kan ons contacteren via onderstaande kanalen:

KSV Noordergouw VZW – Stamnummer 06534
P/A Beukenlei 5 / 3L
Gerechtigd Correspondent: Bart Schepens
Mail: noordergouw@ksvn.be – Tel: +32 472 41 24 65
Website: www.ksvn.be

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Gegevens worden verwerkt op rechtsgrond van noodzakelijkheid via hun contractuele verbinding van lidmaatschap bij inschrijving, bij bevestiging van verlenging via betaling van het lidgeld, door gebruik te maken van zijn diensten via contactname op de website, of via contractuele afspraken met sponsors of leveranciers.
Gegevens die verwerkt worden zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (in geval van sponsorings- of leverancierscontracten)
 • Geboortedatum en -plaats (in geval van leden)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW nummer (in geval van sponsorings- of leverancierscontracten)
 • Uw IP-adres (voor website bezoekers)

DE BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

De vereniging neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarom worden gegevens bewaard via een datadocument in een cloud service, beveiligd met een paswoord en zijn ze enkel toegankelijk voor leden van het bestuursorgaan. Ze worden verwerkt vanaf afsluiting van de verbintenis en niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen van de verbintenis te realiseren.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

De regels rond GDPR leggen op dat bij een ernstige inbreuk op de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen, dit binnen de 72 uur aan alle betrokkenen moet worden gemeld. Die maatregel is van toepassing wanneer er een groot risico is voor de veiligheid en vrijheid van de betrokkenen.

Daarnaast zal er ook aangifte gedaan worden bij de bevoegde autoriteit gegevensbescherming volgens de daarvoor voorziene wettelijke procedures.

Tenslotte stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

HET GEBRUIKEN EN DELEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doelen, zullen wij jouw persoonsgegevens delen met derde partijen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Daarbuiten kunnen wij de persoonsgegevens delen met derden partijen, indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven of dit noodzakelijk is.
De gegevens worden gebruikt en/of gedeeld voor volgende doelen:

 • Gebruikt voor communicatie met de leden en ledenadministratie
 • Gebruikt voor het optimaliseren van de werking van de vereniging.
 • Gedeeld inzake verzekeringen en wettelijke verplichtingen en voor het verkrijgen van subsidies.
 • Gedeeld met andere verenigingen zoals de KBVB en andere ondergeschikte verenigingen.
 • Het publiceren van niet-gerichte foto’s op de website en sociale kanalen.

COOKIES

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dit bestandje is noodzakelijk voor een goede werking van de website.

We maken een onderscheid tussen noodzakelijke functionele cookies, die verplicht zijn voor een goede technische werking van de website en niet-noodzakelijke cookies en trackinsmechanismen, die bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en de gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van het bezoek- en klikgedrag op onze website, dit om de werking van onze website te verbeteren.

In dit kader maakt de vereniging gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie, met inbegrip van het IP-adres, wordt zo overgebracht naar en door Google beheerde servers in de Verenigde Staten. Wij verwijzen graag naar het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie in deze.

BEELDMATERIAAL

Door zijn lidmaatschap bij de vereniging of door deelname aan activiteiten van de vereniging, de KBVB, of andere ondergeschikte verenigingen, geef je impliciet toestemming voor het nemen en gebruiken van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden tijdens deze activiteiten.

De vereniging springt zorgvuldig om met foto’s en video’s. Mocht u (ook achteraf) een probleem hebben met het gebruik van een foto, kan u eenvoudig contact opnemen met de vereniging volgens de contactgegevens in deze privacyverklaring.

RECHTEN

Je hebt te allen tijde recht op inzage, correctie of verzoek tot verwijdering van jouw persoonsgegevens. en je kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij aan jou vragen om je te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

Bij klachten mag je steeds onze vereniging contacteren. De contactgegevens staan in deze privacyverklaring. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermings-autoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – contact@apd-gba.be).