Fiscale fiche Voetbal Vlaanderen

We krijgen de afgelopen dagen heel wat vragen binnen over de fiche die Voetbal Vlaanderen per post heeft opgestuurd, of die bij sommigen reeds in Tax-On-Web zijn ingeladen. Deze FAQ geeft alvast antwoord op de belangrijkste vragen. 

Waarom ontving u in 2023 een fiscale fiche van Voetbal Vlaanderen?

De fiscus wil vanaf 1 januari 2022 een beter inzicht krijgen op de vergoedingen die onder de noemer ‘kosten eigen aan de werkgever’ betaald worden aan personeel en medewerkers. Er werd nieuwe regelgeving afgesloten waarin de ficheverplichting verruimd werd. Voetbal Vlaanderen moet uiteraard voldoen aan deze verplichting waardoor in 2023 voor het eerst een fiche werd opgesteld voor de ontvangen vergoedingen in het inkomstenjaar 2022.

Welke fiche ontvangt u?

U heeft een fiche 281.10 ontvangen. Dit is een individuele fiche waarop diverse vergoedingen vermeld worden zoals loon, tussenkomsten, kostenvergoedingen en voordelen van alle aard.

Welke vergoedingen staan hierop vermeld door Voetbal Vlaanderen?

Op de fiche 281.10 staan een aantal bedragen die u ontvangt gekoppeld aan opdrachten binnen uw functie bij Voetbal Vlaanderen. Dit kan gaan over verplaatsingsvergoedingen en kostenvergoedingen.

Bij de rubriek ‘Vergoedingen op basis van bewijsstukken’ staan alle vergoedingen die u in het kalenderjaar 2022 ontvangen heeft. Dit kan gaan over diverse vergoedingen (zittingsvergoedingen, nazichten, vergoeding validatie rapporten, vergoedingen aanduidingen, permanentievergoedingen,…).

Bij de rubriek ‘Mobiliteitsvergoedingen’ staan de verplaatsingsvergoedingen die u in het kalenderjaar 2022 ontvangen heeft.

Wat moet u doen met deze fiche?

U hoeft met deze fiche niets te doen in functie van uw belastingaangifte. U dient het document enkel te bewaren voor wanneer de belastingdienst vragen zou hebben.

De financiële dienst van Voetbal Vlaanderen heeft dit naar iedere persoon individueel verstuurd en heeft ook een exemplaar aan de fiscus bezorgd.