Betaling door clubs

Bericht van het DAVV

Beste (assistent-) scheidsrechter,De scheidsrechters die door de federatie worden aangeduid om een wedstrijd te leiden, worden door de bezochte of organiserende club betaald met een wedstrijdvergoeding en een verplaatsingsvergoeding. Zoals in het bondsreglement staat beschreven (Art. 5.27) dient deze vergoeding vóór aanvang van de wedstrijd betaald te worden.

De betaling gebeurt bij veel clubs nog steeds contant. Vaak gaan de clubs er nog van uit dat dit niet digitaal kan of mag. De wijze waarop deze betaling dient te gebeuren, is niet gedefinieerd.

Wij willen u graag informeren dat de vergoeding die de club u moet betalen voor het leiden van een wedstrijd ook ter plaatse via digitale weg kan, doch enkel mits uw akkoord en het akkoord van de club.

We denken hier aan de bankapps die momenteel gebruikt worden of Payconiq.

De betaling moet steeds ter plaatse gebeuren. Betalingen achteraf via overschrijving komen niet in aanmerking.

Een digitale betaling kan dus enkel indien zowel de club als de scheidsrechter akkoord zijn met deze vorm van betaling. Bij gebreke aan akkoord dient de betaling cash te gebeuren.Met vriendelijke groeten,

DAVV