Verhoogde vergoedingen voor scheidsrechters goedgekeurd

vergoedingen

Vergoedingen scheidsrechters verhoogd

Het hing al een tijd in de lucht en nu is het na lange onderhandelingen tussen het Bureau Arbitrage en de FOD Financiën ook goedgekeurd. Per 1 juli 2020 krijgen onze scheidsrechters een opslag van gemiddeld 15%.
Een correctie drong zich immers op, daar de vergoedingen sinds 2009 niet meer verhoogd zijn. Het was op 15 juni jongstleden dus enkel een formaliteit dat Voetbal Vlaanderen het nieuwe voorstel bekrachtigde.
Kijk snel op onze pagina van Bureau Arbitrage en ontdek een overzicht van de nieuwe vergoedingen.