Afmelden voor een wedstrijd

ziek

Afmelden, we hebben het allemaal wel eens voor...

We hebben het allemaal wel eens voor… omwille van ziekte of andere omstandigheden, kunnen we de wedstrijd waarvoor we aangeduid zijn, niet gaan doen en dat is zeer vervelend..

In dit artikel leggen we stap voor stap uit wat je dan moet doen. Zodat enerzijds de wedstrijd waarvoor je bent aangeduid, kan doorgaan zoals gepland, maar jij ook in regel bent en nadien geen sanctie krijgt.

Hoe afmelden is afhankelijk van het type wedstrijd

Van maandag tot vrijdag 16 uur, kan je dit eenvoudig doen door het contact op de nemen met het provinciaal secretariaat. Let wel dat je dient te voorzien in een doktersattest voor ziekte, of een afwezigheidsattest van je werkgever.

Vanaf vrijdag 16 uur stuur je de reden en uw afwezigheidsattest nog steeds door naar het provinciaal secretariaat, maar dien je voor sommige wedstrijden ook telefonisch contact op te nemen met de verantwoordelijke van Bureau Arbitrage Antwerpen:

Scheidsrechters voor alle andere wedstrijden, dienen enkel een mail te sturen naar het Provinciaal Secretariaat.